IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Projekt OPTIMISM PDF Print

There are no translations available.

 

OPTIMISM

Optimising passenger Transport Information to Materialise Insights for Sustainable Mobility / Optymalizacja sposobów zbierania i wykorzystywania danych dotyczących przemieszczania się pasażerów w na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności w Europie

 

Projekt OPTIMISM ma za zadanie opracowanie strategii i metodologii służących do optymalizowania funkcjonowania systemów transportowych w oparciu o współmodalność oraz rozwiązania teleinformatyczne – ICT (ICT – Information and Communication Technologies). Przy realizacji tego celu ważne jest także jednoczesne uwzględnienie współczesnych potrzeb użytkowników systemów transportowych oraz potrzebę wdrażania rozwiązań proekologicznych.

 

Głównym celem projektu OPTIMISM jest dostarczenie udokumentowanego naukowo wglądu w systemy transportowe oraz wybory sposobów podróży poszczególnych użtywkoników tych systemów. Zostanie to wykonane poprzez analizę zachowań społecznych oraz istniejących wzorców i modeli mobilności i modeli biznesowych. Zbadanie tych zagadnień pozwoli na lepszą identyfikację przyszłych zmian w potrzebach użytkowników systemów transportowych co będzie skutkowało wdrażaniem zrównoważonych modeli podróżowania pozwalających na efektywne, bezpieczne i przyjazne środowisku podróżowanie po europejskim systemie transportowym,

Działania
W ramach projektu OPTIMISM  zostaną wykonanie trzy główne działania:
1. Identyfikacja różnic w dostępnych danych na temat zachowań i motywów podróżnych oraz ich harmonizacja. \
2. Zdefiniowanie czynników popytu i podaży które kształtują systemy transportowe i modele mobilności.
3. Zdefiniowanie potencjału dekarbonizacji systemów transportowych oraz zapewnienie ich zrównoważonego rozwoju

Cele
Projekt OPTIMISM ma za zadanie przyczynić się do rozwoju zrównoważonych systemów transportowych w Europie poprzez lepsze zrozumienie zachowań i motywów ich użytkowników. Do szczegółowych celów projektu należą:
• Zebranie, analiza oraz harmonizacja dostępnych danych statystycznych na temat odbywanych podróży
• Identyfikacja i klasyfikacja kluczowych czynników kształtujących popyt na różne środki transportu i rodzaje odbywanych podróży,
• Ocena wpływu współmodalności oraz rozwiązań teleinformatycznych (ICT) na transport pasażerski, ze szczególnym uwzględnieniem efektów środowiskowych
• Opracowanie technik modelowych umożliwiających wdrażanie nowych rozwiązań dla obsługi systemów transportowych
•  Opracowanie rekomendacji dotyczących strategii, technologii oraz metodologii dla integracji i optymalizacji systemów transportowych wspierających rozwój zrównoważonego transportu w Europie

Oczekiwane rezultaty
Dzięki naukowej analizie zachowań społecznych, modeli mobilności i modeli biznesowych projekt OPTIMISM zaproponuje zestaw strategii, rekomendacji oraz narzędzi politycznych służących do integracji i optymalizacji systemów transportowych.

 

 

Czas trwania: 1.10.2011 - 31.10.2013

Kontakt:

dr Agnieszka Łukasiewicz, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it