IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Projekt UDRIVE PDF Print

There are no translations available.

Large scale naturalistic driving observations for safe and sustainable transport / Poprawa brd w wyniku badan kierowców w warunkach rzeczywistych

Komisja Europejska wymaga znacznej redukcji wypadkowości i zmniejszenia szkodliwego oddziaływania transportu drogowego na środowisko. Osiągnięcie tego celu wymaga przeprowadzenia badań, aby lepiej poznać wpływ zachowań kierowców na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poszerzenie wiedzy tym obszarze jest zadaniem projektu UDRIVE, korzystającego z wyników projektu PROLOGUE i wielu badań terenowych (Field Operation Tests).

Zakres projektu UDRIVE obejmuje:

1.    Prowadzenie europejskich badań zachowań kierowców w warunkach rzeczywistych (ND)
2.    Utworzenie centralnej bazy danych gromadzonych w wyniku ND
3.    Prowadzenie analiz w zakresie:
­    - czynników ryzyka wypadkowości,
­    - rozproszenia i nieuwagi,
­    - chronionych użytkowników dróg,
­    - eco-drivingu.
4.    Wykorzystanie analiz w czterech obszarach:
­    - identyfikacja nowych możliwości pozyskiwania danych,
­    - wykorzystanie prostych DAS (systemy wspomagania kierowcy) do monitoringu zachowań kierowcy,
­    - lepsze wykorzystanie modeli zachowań kierowców do symulacji sytuacji ruchowych w transporcie drogowym,
­    - możliwość komercyjnego wykorzystania danych ND.
5.    Prawne i etyczne aspekty korzystania ze zgromadzonych danych.

Dane ND będą gromadzone przez 2 lata z 470 pojazdów (zmiana pojazdów po roku): 240 samochodów osobowych, 150 pojazdów ciężarowych i 80 motocykli. Wszystkie dane (m.in. filmy z kamer zewnętrznych i wewnętrznych oraz dane GIS) będą pozyskiwane w sposób ciągły, co pozwoli na znaczne poszerzenie wiedzy we wszystkich analizowanych obszarach badawczych.

19 partnerów projektu rekrutuje się z rożnych obszarów UE i reprezentuje różnorodnych interesariuszy. Członkami konsorcjum są zarówno przedstawiciele różnych dziedzin wiedzy jak i eksperci z zakresu pozyskiwania i gromadzenia danych.

Więcej informacji: dr inż. Jacek Malasek
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel: 22 39 00 202

 

SZCZEGÓŁY BADANIA

NABÓR KIEROWCÓW