IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

CiDro PDF Print

There are no translations available.

Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu

Rozwiązaniem materiałowo-technologicznym proponowanym w projekcie  CiDro jest wdrożenie nawierzchni drogowej o obniżonej emisji akustycznej przez opracowanie nowego produktu w postaci mieszanki mineralno asfaltowej (MMA) o wysokiej zawartości wolnych przestrzeni. Dzięki wdrożeniu proponowanego rozwiązania, możliwe będzie obniżenie hałasu emitowanego przez poruszające się samochody od 3 do 8 dB.
Projekt jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A, Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Zakład Technologii Nawierzchni.

Czas trwania: 01.05.2010 - 30.04.2015

Więcej informacji: dr inż. Wojciech Bańkowski, e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it