IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Laboratorium Betonu PDF Print

There are no translations available.

 

Zakres Działalności:


Laboratorium Betonu wykonuje badania:

  • mieszanek betonowych i betonów oraz wpływu dodatków i domieszek na właściwości betonu, wykorzystywanego w budownictwie komunikacyjnym,
  • zapraw wykorzystywanych w budownictwie komunikacyjnym,
  • prefabrykatów i wyrobów betonowych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym,
  • inne badania.


Skład osobowy
Możliwości laboratoryjno-badawcze
Wykaz ważniejszych prac
Współpraca