IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST TU 0602 PDF Print

There are no translations available.

COST TU 0602
Land Management for Urban Dynamics / Gospodarka przestrzenna i polityka transportowa jako narzędzia zrównoważonego rozwoju
Głównym celem projektu jest opracowanie wytycznych dla zarządzania zrównoważonym zagospodarowaniem przestrzennym w warunkach dynamicznego rozwoju miast.
Prace badawcze dotyczyły w szczególności:
• analizy polskich i zagranicznych materiałów źródłowych dotyczących zagadnień związanych ze strategiami rozwoju terenów zurbanizowanych
• metod wielofunkcyjnego i intensywnego rozwoju przestrzeni miejskiej
• ocenie skuteczności działań podejmowanych w analizowanych miastach europejskich,
• analizy mechanizmów zarządzania rozwojem miasta,
• źródeł finansowania rozwoju miasta ze środków publicznych,
• opracowania zrównoważonej strategii dynamicznego rozwoju miasta,
• opracowania pakietów skoordynowanej miejskiej polityki transportowo- przestrzennej.

Więcej informacji: dr inż. Jacek Malasek
tel. +22 39 00 202
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it