IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Samaris PDF Drukuj


SAMARIS (Sustainable and Advanced Materials for Road Infrastructures)
Trwałe i technologicznie zaawansowane materiały stosowane w inżynierii drogowej
Potrzeba objęcia studiami europejskimi materiałów stosowanych w infrastrukturze drogowej jest uzasadniona przez autorów projektu stanem sieci drogowej na terenie krajów wysokorozwiniętych – jej starzeniem się, ograniczonymi możliwościami rozwoju spowodowanymi niedostatecznym finansowaniem, a także względami ochrony środowiska.

Specjalna uwaga została poświęcona krajom Europy Centralnej, w których stan dróg odbiega od standardów europejskich.

Cele naukowe projektu:

  • sformułowanie zaleceń utrzymania dróg i obiektów inżynierskich spełniających warunki funkcjonalności, bezpieczeństwa, opłacalności i nieszkodliwości ekologicznej,
  • zbadanie możliwości stosowania innowacyjnych materiałów: środków do walki z korozją oraz materiałów do wzmacniania obiektów mostowych, tuneli i innych struktur inżynierskich,
  • aktualizacja inwentaryzacji obiektów inżynierskich w Europie,
  • opracowanie metod i procedur poprawy utrzymania obiektów infrastruktury drogowej.

IBDiM jest zaangażowany w projekcie SAMARIS w dwóch grupach tematycznych WP6 i WP15.

Grupa WP6 dotyczy analizy stosowania materiałów alternatywnych (wtórnych, odpadowych) w budownictwie drogowym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz analizy najlepszych dostępnych wzorów stosowania tych materiałów w krajach Europy Zachodniej. Celem finalnym jest upowszechnienie najlepszych technologii w Europie.

Grupa WP15 zajmuje się tematyką przeglądów i utrzymania obiektów mostowych. Jej celem jest opracowanie metod i procedur dla zaawansowanych strategii utrzymania obiektów infrastruktury drogowej.

Więcej informacji:
http://samaris.zag.si/
prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (część dotycząca dróg)
dr inż. Marek Łagoda - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (część dotycząca mostów)
mgr inż. Tomasz Wierzbicki - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (część dotycząca mostów)