PATRONATY UDZIELONE PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW

 
 
pokaz erobaczy

I Konferencja Mostowa „Aktualne problemy projektowania, budowy i utrzymania obiektów inżynierskich”

Kraków, 6-8 września 2023 r.
Organizator: redakcje czasopism „Mosty” i „Magazynu Autostrady”
 
 
 
VII konf drogowo mostowa
VII Konferencja Drogowo-Mostowa " Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów"
Katowice, 4-6 października 2023
Organizator: redakcje czasopism „Mosty” i „Magazynu Autostrady”
 
 
 
krak dni drog 2023
KONGRESIE MOBILNOŚCI 2023
Kraków, 4-6 października 2023
Organizator: Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
 
 
 
XVIII forum przetargów publicznuch
XVIII Forum Przetargów Publicznych
Hotel Warszawianka, Jachranka k. Warszawy, 9-11 października 2023
Organizator: Miesięcznik „Przetargi Publiczne”