ZAKŁAD TECHNOLOGII NAWIERZCHNIZakład Technologii Nawierzchni zajmuje się zagadnieniami związanymi z nawierzchniami drogowymi. W zakres działalności Zakładu wchodzą obszary związane z szeroko pojętą technologią nawierzchni drogowych, w szczególności asfaltowych oraz oznakowaniem poziomym i pionowym. Zakład prowadzi badania materiałów i wyrobów budowlanych, które są realizowane w trzech laboratoriach akredytowanych. Bogate wyposażenie umożliwia prowadzenie badań laboratoryjnych oraz terenowych. Eksperci Zakładu opracowują opinie i ekspertyzy techniczne i sądowe, zajmują się doradztwem technicznym oraz projektowaniem nawierzchni drogowych. Uczestniczą również w procesach związanych z certyfikacją wyrobów budowlanych, opracowywaniem rekomendacji oraz krajowych i europejskich ocen technicznych. Zakład uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, współpracuje z administracją drogową, zarządcami dróg, producentami, firmami wykonawczymi, biurami projektowymi oraz innymi jednostkami naukowymi. Pracownicy naukowi uczestniczą w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach naukowych.

 

 

 

 Zakład Technologii Nawierzchni - zajmuje się szeroko pojętą technologią nawierzchni drogowych, asfaltowych oraz oznakowaniem poziomym i pionowym.

NAWIERZCHNIE DRÓG I MOSTÓW - nawierzchnie drogowe, mostowe, lotniskowe, nadzory, naprawy, ekspertyzy. Opracowywanie wymagań technicznych ...
NAWIERZCHNIE DRÓG I MOSTÓW - technologia nawierzchni asfaltowych, technologia nawierzchni brukowanych, technologia nawierzchni żywicznych, napraw nawierzchni, naprawa nawierzchni, pobieranie próbek nawierzchni, opracowywanie wymagań technicznych, remonty weekendowe nawierzchni, nawierzchnie długowieczne, nawierzchnie o ograniczonej hałaśliwości, warstwy przeciwspękaniowe, nawierzchnie zatok autobusowych.

ZAKŁAD TECHNOLOGII NAWIERZCHNI

MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE i inne na gorąco i zimno,  badanie, pobieranie próbek, projektowanie recept, recykling i wykorzystanie materiałów odpadowych, projektowanie recept i opracowanie badań typu, recykling i wykorzystanie materiałów odpadowych, opracowania wymagań technicznych nietypowych materiałów i technologii

INNE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE - IBDiM zajmuje się badaniem geosymtetyków, taśm dylatacyjnych, wykorzystaniem materiałów odpadowychbadania typu, geosyntetyki, asfaltowo-kauczukowe taśmy dylatacyjne, włókna celulozowe, polimerowe, granulaty gumowe i gumowo-asfaltowe, papy izolacyjne, masy dylatacyjne, materiały odpadowe, wykorzystanie materiałów z recyklingu.