Zakres działalności:

 • prace badawcze laboratoryjne i terenowe nad:

  • materiałami i technologiami stosowanymi przy budowie nawierzchni betonowych i obiektów inżynierskich,

  • innowacyjnymi materiałami i technologiami stosowanymi przy budowie nawierzchni betonowych i obiektów inżynierskich,

  • opracowaniem i wdrażaniem nowych metod badań laboratoryjnych materiałów stosowanych w inżynierii komunikacyjnej,

 • opracowywanie nowych przepisów technicznych do stosowania w krajowym przemyśle drogowym:

  • ocen technicznych dotyczących materiałów i wyrobów innowacyjnych nie objętych normami polskimi i europejskimi,

  • katalogów typowych konstrukcji nawierzchni betonowych,

 • badania kontrolne jakości materiałów (beton, zaprawy naprawcze, betonowe prefabrykaty drogowe),

 • prace eksperckie dotyczące:

  • jakości materiałów do nawierzchni betonowych i obiektów inżynierskich,

  • technologii i jakości wykonywania robót.

Kontakt