Zakres działalności:

 •  prace eksperckie w zakresie:
  - jakości materiałów do nawierzchni z betonu cementowego, nawierzchni z prefabrykatów drogowych, nawierzchni z materiałów kamiennych, nawierzchni z klinkieru oraz obiektów inżynierskich,
  - technologii i jakości robót przy wykonywaniu posadzek betonowych, nawierzchni z betonu cementowego, nawierzchni z prefabrykatów drogowych, nawierzchni z materiałów kamiennych, nawierzchni z klinkieru,

 • opracowywanie Krajowych Ocen Technicznych na wyroby stosowane w inżynierii komunikacyjnej,

 • prace badawcze laboratoryjne i terenowe nad:
  - materiałami i technologiami stosowanymi przy budowie nawierzchni betonowych i obiektów inżynierskich,
  - innowacyjnymi materiałami i technologiami stosowanymi przy budowie nawierzchni betonowych i obiektów inżynierskich,

 • badania kontrolne, odbiorcze i arbitrażowe betonu, prefabrykatów drogowych.

 

 

 

 

BADANIA TYPU

badanie betonu warszawa, badanie betonu, badanie betonu na ściskanie, badanie wytrzymałościowe betonu, badanie ścieralności betonu, badanie BCA betonu, badanie sprężystości betonu, badanie zwieńczeń studni, badanie prefabrykatów drogowych, badanie kostki brukowej, badanie krawężników, badanie płyt chodnikowych, badanie betonu młotkiem schmidta, badanie betonu na budowie, badanie betonu laboratorium, badanie betonu pull off, badanie betonu pull out, badanie betonu na zginanie, badanie betonu w konstrukcji, badanie betonu stożek, badanie próbek betonu, badanie wytrzymałości betonu, badanie wytrzymałości betonu na ściskanie, badanie wytrzymałości betonu na zginanie, badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie, badanie zaprawy cementowej, badanie zaprawy, badanie zapraw budowlanych, badanie konsystencji zaprawy, badanie konsystencji zaprawy cementowej, badanie plastyczności zaprawy, badanie konsystencji zapraw, badanie mrozoodporności betonu, badanie mrozoodporności prefabrykatów drogowych, badanie nawierzchni betonowych, laboratorium betonu