POLOWE LABORATORIUM BADAŃ PALI

Polowe Laboratorium Badań Pali jest wyposażone w nowoczesne urządzenia i sprzęt do terenowych badań pali fundamentowych, mikropali i baret. Laboratorium wykonuje:

• statyczne badania nośności pali obciążonych siłą wciskającą, wyciągającą lub poziomą,

• statyczne badania nośności pali z wykorzystaniem oprzyrządowania ekstensometrycznego do mierzenia rozkładu sił wzdłuż trzonu pala,

• dynamiczne badania nośności pali,

• badania ciągłości trzonów pali.