Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających

Zakres działalności

  • Badania prefabrykatów betonowych i żelbetowych
  • Badania rur, kształtek i studzienek z tworzyw sztucznych
  • Badania właściwości materiałowych betonu
  • Badania zapraw szpachlowych i naprawczych
  • Badania systemów do hyfrofobizacji i impregnacji betonu, powłok ochronnych, izolacjo-nawierzchni
  • Inne badania wyrobów i materiałów budowlanych