WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Instytut Badawczy Dróg i Mostów współpracuje z wieloma uczelniami. Prowadzona współpraca skupia się na wielu płaszczyznach od zagadnień technicznych po ekonomiczne.
Wielu naszych specjalistów wykłada i prowadzi zajęcia na uczelniach, udostępniamy również nasze bogato wyposażone laboratoria naukowe.

 

wsp wsp naukowa prost fehrl w wsp naukowa prost
wsp naukowa prost fersi w wsp naukowa prost ertrac w
AIPCR w wsp naukowa prost rilem w wsp naukowa prost
wsp naukowa prost eata w wsp naukowa prost PCz