ZASADY KORZYSTANIA

Dostęp oraz korzystanie z Serwisu www.ibdim.edu.pl następuje na warunkach wskazanych poniżej. Łączenie się z Serwisem www.ibdim.edu.pl oraz przeglądanie jego zawartości jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) jest właścicielem serwisu internetowego www.ibdim.edu.pl (dalej Serwis).

Informacje zawarte w Serwisie są publikowane dla celów informacyjno-promocyjnych, z wyjątkiem sytuacji gdy zamieszczenie informacji jest realizacją obowiązku określonego w przepisach prawa.

Serwis oraz informacje w nim zamieszczone stanowią wyłączną własność IBDiM oraz są chronione prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Użytkownik nie jest upoważniony bez zgody IBDiM do korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej IBDiM lub innych podmiotów.

Serwis internetowy IBDiM może zawierać lub odwoływać się do technologii, produktów, patentów, znaków handlowych, informacji własnych oraz innych praw własności będących w posiadaniu IBDiM lub innych podmiotów. Nie przyznaje i nie udziela się żadnego zezwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z tych technologii, produktów, patentów, znaków handlowych oraz innych praw własności należących do IBDiM lub innych podmiotów, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek zmian informacji lub ich części zamieszczonych w Serwisie.

IBDiM dokłada wszelkich starań, aby informacje umieszczane w Serwisie były ścisłe i aktualne. IBDiM nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z korzystania albo przeglądania Serwisu lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów (danych, tekstów, plików graficznych, filmów wideo) z tego Serwisu.

IBDiM nie odpowiada za zawartość żadnej ze stron innych podmiotów, do których odnośniki umieszczono w Serwisie.

Serwis można odwiedzać bez pozostawiania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże w Serwisie mogą istnieć miejsca, które wymagają podania takich danych. W tych wypadkach IBDiM może poprosić o dane osobowe, jak np.: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres, nr telefonu kontaktowego celem np. zarejestrowania udziału w konferencji/seminarium/kursie lub przesłania informacji o własnych produktach i usługach. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne.

IBDiM zbiera dane statystyczne o domenie, jako część analizy dotyczącej odwiedzających Serwis. Dane stosowane są do analizy preferencji odwiedzających Serwis np. częstotliwości odwiedzin, najczęściej odwiedzanych elementów serwisu. IBDiM wykorzystuje te informacje do poprawiania zawartości Serwisu.

IBDiM zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub uaktualnienia powyższego oświadczenia w dowolnym momencie, bez uprzedniego zawiadomienia.