Jedną z wielu aktywności Instytutu Badawczego Dróg i Mostów są prace prowadzone w Zakładzie Geotechniki i Fundamentowania, które obejmują problematykę drogową, kolejową i ogólnie przemysłową.
Zespół specjalistów wykonuje prace dotyczące:

  • oceny jakości materiałów (gruntów, kruszyw, geosyntetyków) i kontroli wykonania robót ziemnych oraz podbudów drogowych i podtorza kolejowego,
  • rozpoznania i ustalania przydatności nowych materiałów i odpadów przemysłowych oraz metod ich ulepszania,
  • stosowania specjalnych metod wzmacniania podłoża,
  • doradztwa technicznego i naukowego, ekspertyz, specjalistycznego nadzoru, wzorcowych projektów i innych usług dotyczących robót drogowych i fundamentowych w trudnych warunkach geotechnicznych i terenowych,
  • prace normalizacyjne i certyfikacja nowych materiałów i wyrobów.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, a co za tym idzie również Zakład Geotechniki i Fundamentowania został wyznaczony jako Jednostka Oceny Technicznej, w związku z czym na wniosek producentów wydaje, zmienia, przedłuża i uchyla krajowe oceny techniczne dla wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym.

BADANIA TYPU

badania baret, badania ścian szczelinowych, badania ciągłości baret, badania nośności baret, badania ciągłości ścian szczelinowych, badania nośności ścian szczelinowych, badania pali żelbetywych, badanie pali betonowych, badanie ciągłości pali, badanie nośności pali, badanie ścian oporowych