Instytut Badawczy Dróg i Mostów w ramach swojej działalności naukowo-badawczej współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Współpraca jest prowadzona na wielu płaszczyznach i obejmuje zagadnienia naukowe, szkoleniowe, wdrożeniowe i publikacyjne.
Krajowymi partnerami Instytutu są uczelnie techniczne, instytuty naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, administracja drogowa różnych szczebli, samorządy, przedsiębiorstwa produkcyjne i wykonawcze oraz ich przedstawicielstwa - izby i stowarzyszenia, a także centra transferu wiedzy i inne instytucje i osoby działające w obszarze drogownictwa i transportu.

 

poltrim w    

nieb poltrin

Instytut wspiera działalność Polskiego Komitetu Normalizacyjnego poprzez prowadzenie sekretariatu krajowego Komitetu Technicznego 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg. Ponadto pracownicy IBDiM uczestniczą w pracach kilkunastu komitetów technicznych.

 wsp miedz w

Współpraca międzynarodowa jest w głównej mierze związana ze wspólną realizacją przedsięwzięć i projektów naukowo-badawczych. Eksperci IBDiM uczestniczą w pracach stowarzyszeń międzynarodowych oraz pełnią ważne funkcje w zarządach prestiżowych organizacji drogowych. Zasiadają też w ciałach doradczych, komitetach, grupach roboczych i wymieniają się wiedzą w organizacjach takich jak m.in. International Transport Forum przy OECD, Stowarzyszeniu Connected Cooperative and Automated Mobility - CCAM przy Komisji Europejskiej, Transport Research Board (TRB) i in.

 

stow miedz wsp naukowa prost fehrl w wsp naukowa prost
wsp naukowa prost fersi w wsp naukowa prost ertrac w
 AIPCR w wsp naukowa prost rilem w wsp naukowa prost
wsp naukowa prost eata w wsp naukowa prost aapt w
efc w wsp naukowa prost iabmas wsp naukowa prost
wsp naukowa prost cen w wsp naukowa prost  
       
       
       
       
       
       
porozumienia wsp naukowa prost NDI D wsp naukowa prost