IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Pracownia Betonów i Kruszyw - Zakres Działalności PDF Drukuj

 • Badanie kruszyw oraz ich atestacja według norm krajowych i innych
 • Badanie surowców skalnych i optymalizacja procesów technologicznych do produkcji kruszyw łamanych, nadzór nad jakością produkowanych kruszyw w zakładach przetwórczych
 • Nowelizacja wytycznych stosowania kruszyw do betonów mostowych
 • Badania geologiczne i petrograficzne, wybrane badania geotechniczne gruntów
 • Badania eksploatacyjne podtorza (tor doświadczalny PKP)
 • Badanie materiałów z zakresu chemii budowlanej
 • Badanie materiałów iniekcyjnych i technologii iniekcji betonów mostowych
 • Badanie odpadów przemysłowych w celu wykorzystania ich w budownictwie komunikacyjnym, opracowanie odpowiednich technologii wbudowania
 • Badania nad wykorzystaniem kruszyw sztucznych w budownictwie drogowym
 • Badanie materiałów do budowy ścian dźwiękochłonnych
 • Opracowanie receptur betonu mostowego w tym betonu wysokowartościowego i samozagęszczalnego
 • Badanie i ocena jakości betonów
 • Badania i nadzór nad jakością produkcji galanterii budowlanej z betonów wibroprasowanych i prasowanych
 • Kompleksowe badania fizyczne, chemiczne i trwałościowe elementów urządzeń kanalizacyjnych i odwodnieniowych z zakresu infrastruktury podziemnej
 • Badania ww. materiałów i technologii dla potrzeb systemów jakości i aprobat technicznych
 • Opracowania projektów wytycznych i norm