IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Projekty 5 Programu Ramowego Komisji Europejskiej PDF Drukuj

ECO-SERVE
Użyteczność społeczna budownictwa europejskiego
 
GEOTECHNET
Europejska sieć naukowa geotechniki
 
LIFETIME
Badania inżynierskie budynków infrastruktury lądowej w aspekcie ich żywotności
 
SAMARIS
Trwałe i technologicznie zaawansowane materiały stosowane w inżynierii drogowej
 
SAMCO
Monitorowanie i inspekcja oceny obiektów mostowych
 
TREE
Sprzęt do badań transportu w Europie
 

 
svs-games.com javprice.com