IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Laboratorium Betonu - Akredytacje PDF Drukuj

Laboratorium Betonu posiada Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 378 w zakresie:

1. Badań betonowej kostki brukowej:
 • wyglądu zewnętrznego wg Procedury Badawczej IBDiM nr PB/TB-1/1,
 • kształtu i wymiarów wg Procedury Badawczej IBDiM nr PB/TB-1/2,
 • nasiąkliwości wg Procedury Badawczej IBDiM nr PB/TB-1/3,
 • wytrzymałości na ściskanie kostek typu P wg Procedury Badawczej IBDiM nr PB/TB-1/4,
 • odporności na działanie mrozu wg Procedury Badawczej nr PB/TB-11/5,
 • ścieralności wg Procedury Badawczej nr PB/TB-1/6.
2. Badań betonu:
 • wytrzymałości na ściskanie wg normy PN-88/B-06250,
 • nasiąkliwości wg normy PN-88/B-06250,
 • odporności na działanie mrozu metodą zwykłą wg normy PN-88/B-06250,
 • przepuszczalności wody przez beton wg normy PN-88/B-06250,
 • ścieralności wg normy PN-84/B-04111.
 
svs-games.com javprice.com