UGIĘCIOMIERZ DYNAMICZNY HWD

Ugięciomierz dynamiczny HWD (ang. Heavy Weight Deflectometer, rys. 4) działa na tej samej zasadzie co FWD, ma jednak możliwość wywierania większego nacisku na badaną nawierzchnię (do 320 kN). Dlatego jest stosowany głównie na nawierzchniach lotniskowych, które mają znacznie grubszą konstrukcję od nawierzchni drogowych

HWD rys 4

Wyniki pomiarów ugięciomierzami FWD i HWD mogą być wykorzystane nie tylko na poziomie projektu, ale również na poziomie sieci drogowej i ulicznej. Na poziomie sieci uzyskane wyniki można wykorzystać między innymi do budowy banku danych o nośności dróg, co jest pomocne w prawidłowym ustalaniu budżetu, podziału środków, typowaniu odcinków do remontu lub przebudowy oraz hierarchizacji ważności działań na sieci drogowej.

Głównym zadaniem ugięciomierzy jest ocena nośności nawierzchni, jednak wyniki pomiarów mogą być wykorzystane również do innych celów np.:

• określenie modułu sztywności poszczególnych warstw konstrukcji,
• wymiarowania wzmocnień metodą ugięć,
• ocena warunków podparcia warstw sztywnych (betonowych),
• ocena współpracy płyt w pęknięciu „odbitym”.

Badania ugięciomierzami FWD i HWD objęte są zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 426, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.