Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Mostowych

Zakres działalności:

 • Badania wytrzymałościowych elementów i konstrukcji w skali naturalnej

  • Stanowisko badawcze o nośności 4000 kN umożliwia badania elementów o długości do 36 m i szerokości do 4 m.

 • Badania wytrzymałościowych elementów cięgnowych

  • Stanowisko badwcze o nośności 10000 kN umożliwia badania cięgien o długości od 5 m do 6 m. Znajduje zastosowanie do badania kabli i prętów sprężających, cięgien podwieszających różnej konstrukcji oraz systemów kotew, mikropali i gwoździ stosowanych w geotechnice.

 •  Badania wytrzymałościowych łożysk mostowych

  • Stanowisko badawcze o nośności 6000 kN umożliwia badania nośności na ściskanie, momentu obrotowego i odporowego łożysk mostowych oraz innych elementów wymagających użycia dużych sił ściskających.

 •  Badania dylatacji mostowych

  • Możliwy zakres obciążenia dla prób statycznych i dynamicznych do 200 kN.

 •  Badania materiałów i wyrobów pod obciążeniem statycznym i dynamicznym

  • Wytrzymałościowe o zakresie obciążeń statycznych do 2000 kN przy ściskaniu i do 1000 kN przy rozciąganiu oraz do 600 kN dla obciążeń dynamicznych.

 •  W zakresie posiadanych zasobów istnieje możliwość komponowania stanowisk badawczych dla indywidualnych zastosowań według specyfikacji zamawiającego.