Pracownia ds. Przepisów Technicznych

Zakres działalności:

  • Opracowywanie ekspertyz dotyczących oceny stanu technicznego obiektów mostowych, w tym obiektów zabytkowych,
  • Opiniowanie przepisów techniczno-budowlanych,
  • Realizacja projektów badawczych z zakresu infrastruktury transportowej w tym jej dostępności dla osób niepełnosprawnych, interakcji między obiektami budowlanymi a środowiskiem (prace na temat adaptacji i mitygacji do zmian klimatu, biodeterioracji, bezpieczeństwa ruchu drogowego i trwałości budowli) oraz dostosowania sieci dróg do potrzeb NATO,
  • Określanie klasy obciążenia MLC obiektów mostowych,
  • Określanie klasy obciążenia MLC pojazdów,
  • Popularyzacja zagadnień z zakresu historii mostownictwa.