LABORATORIUM BETONU TB-1

Zakres Działalności

Laboratorium Betonu wykonuje badania:

  • mieszanek betonowych i betonów oraz wpływu dodatków i domieszek na właściwości betonu, wykorzystywanego w budownictwie komunikacyjnym,

  • zapraw wykorzystywanych w budownictwie komunikacyjnym,

  • prefabrykatów i wyrobów betonowych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym,

  • inne badania.

Kontakt