Zakres działalności w dziedzinie fundamentowania:

• badanie fundamentów obiektów mostowych,

• badania, ekspertyzy, nadzory w dziedzinie fundamentów obiektów mostowych budownictwa ogólnego i przemysłowego,

• merytoryczne opracowywanie aprobat i opinii technicznych dla nowych materiałów i rozwiązań,

• doradztwo techniczne w dziedzinie fundamentowania i zabezpieczania głębokich wykopów,

• projektowanie fundamentów obiektów mostowych, budownictwa ogólnego i przemysłowego w szczególności fundamentów pośrednich,

• projektowanie wzmacniania istniejących fundamentów,

• wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie fundamentowania,

• prowadzenie nadzorów przy budowie obiektów inżynierskich.

 

W Zakładzie Geotechniki i Fundamentowania funkcjonuje polowe laboratorium badań pali, które zajmuje się badaniem ich nośności oraz badaniem ciągłości trzonów pali metodą przebiegu fali niskich naprężeń.