03

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Systemów Zarządzania


dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM
tel. (22) 814 50 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Urodzony 4 stycznia 1958 r. w Bastunach na Kresach Wschodnich.

Ukończył na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej dwie specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz Drogi, ulice i lotniska. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1985 r. w specjalności mostowej.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1995 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność budownictwo mostowe w maju 2013 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 9 września 2013 r. decyzją Rady Naukowej IBDiM został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
W Instytucie Badawczym Dróg i Mostów pracuje od 1986 r.

W latach 1990-2001 pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Mostów, a od 2002 – funkcję kierownika Zakładu Mostów. Od dnia 1 kwietnia 2009 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora.
Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta i kierownika budowy w zakresie obiektów mostowych.
W latach 1994-2002 był sekretarzem Komisji Normalizacyjnej ds. Obiektów Mostowych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
W 1993 r. odbył 6. miesięczną praktykę w budowlanych firmach projektowych i wykonawczych we Włoszech.
Jest twórcą metody RYM-IBDiM służącej do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych, metoda ta od 2004 r. zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jest wprowadzona do powszechnego stosowania na polskich drogach.
Uczestniczył m.in., jako koordynator nadzoru naukowo-technicznego w remoncie Trasy Toruńskiej w Warszawie oraz w opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego Mostu Północnego w Warszawie.
Jest członkiem następujących organizacji:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa – członek honorowy;
Warszawski Oddział Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej – przewodniczący w latach 1999-2004;
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS;
Fundacja „Most” w latach 1996-2004 r. współpracował ze stroną ukraińską, jako odpowiedzialny za sprawy techniczne przy rekonstrukcji Mostu Zamkowego w Kamieńcu Podolskim;
Polska Izba Inżynierów Budownictwa – Sekretarz Krajowej Rady w latach 2002 -2010.
Uzyskał następujące wyróżnienia: nagroda III stopnia Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa – 2002 i 2008 - wyróżnienie, Honorowa Odznaka Ministra Infrastruktury za zasługi dla budownictwa – 2005.
Autor około 100 publikacji krajowych i zagranicznych, współautor 2 patentów oraz ponad 100 prac badawczych i ekspertyz.
Zamiłowany popularyzator historii mostownictwa, autor licznych artykułów na temat nośności obiektów mostowych oraz rekonstrukcji obiektów zabytkowych.