NOWE ZASADY PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW 03.02.2023

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3.02.2023 r. dotychczasowe zasady przedłużania ważności certyfikatów wydanych na czas określony uległy zmianom.

Przedłużenie ważności certyfikatu może nastąpić na podstawie:

 1. sprawdzenia i oceny wyników ostatniego roku nadzoru jeżeli:
 • wyniki nadzoru (w odniesieniu do badań i inspekcji) były pozytywne oraz
 • inspekcja w ostatnim roku nadzoru odbyła się nie wcześniej niż pół roku od daty złożenia wniosku oraz
 • nie zmieniły się merytorycznie: dokument stanowiący podstawę certyfikacji oraz system zakładowej kontroli produkcji.
 1. merytorycznej oceny wyrobu i systemu zakładowej kontroli produkcji jeżeli:
 • wyniki nadzoru (w odniesieniu do badań i inspekcji) były pozytywne oraz
 • inspekcja w ostatnim roku nadzoru odbyła się nie wcześniej niż pół roku od daty złożenia wniosku oraz
 • zmienił się co najmniej jeden z wymienionych elementów: dokument stanowiący podstawę certyfikacji, system zakładowej kontroli produkcji (organizacja zakładu, dostawcy, proces produkcyjny, surowce, plany badań, urządzenia, wyposażenie pomiarowo-badacze, technologia, dokumentacja zkp) i możliwa jest ocena zmienionego obszaru na podstawie przesłanych przez producenta właściwych zapisów i dokumentów wskazanych przez jednostkę certyfikującą.

Jeżeli po ocenie merytorycznej i analizie materiałów przesłanych przez producenta okaże się, że ocena na miejscu w jednostce certyfikującej nie jest wystarczająca do podjęcia stosownej decyzji wówczas przeprowadzana jest inspekcja zakładu.

 1. merytorycznej oceny wyrobu i systemu zakładowej kontroli produkcji oraz wyników inspekcji jeżeli:
 • wyniki nadzoru (w odniesieniu do badań i inspekcji) były pozytywne oraz
 • inspekcja w ostatnim roku nadzoru odbyła się wcześniej niż pół roku od złożenia wniosku.

W każdym przypadku przeprowadzana jest jest analiza porównawcza dokumentu odniesienia (poprzedniego i będącego podstawą certyfikacji w procesie przedłużenia ważności certyfikatu).

Posiadacz certyfikatu składa wniosek o przedłużenie po przedłużeniu krajowej oceny technicznej, nie później niż w dniu upływu ważności certyfikatu.