WNIOSKI (obowiązujące od 01.03.2023 r.)

Wnioski o certyfikację, rozszerzenie zakresu certyfikatu i przedłużenie ważności certyfikatu – aktualne formularze do pobrania

Wnioski dla wyrobów w systemie oceny zgodności 1 i 1+:

W celu oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B
• WNIOSEK O WYDANIE KRAJOWEGO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (.doc)
• APPLICATION FOR NATIONAL CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE eng.(.doc)
• WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KRAJOWEGO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (.doc)

W celu oznakowania wyrobu znakiem CE
• WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (.doc)
• APPLICATION FOR CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE eng. (.doc)

Wniosek o rozszerzenie zakresu certyfikatu
• WNIOSEK O ROZSZERZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (.doc)

Wnioski dla wyrobów w systemie oceny zgodności 2+:

W celu oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B
• WNIOSEK O WYDANIE KRAJOWEGO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI (.doc)
• APPLICATION FOR NATIONAL CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL eng. (.doc)
• WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KRAJOWEGO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI (.doc)

W celu oznakowania wyrobu znakiem CE
• WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI (.doc)

Wniosek o rozszerzenie zakresu certyfikatu
• WNIOSEK O ROZSZERZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI (.doc)

Wnioski o przedłużenie należy składać po przedłużeniu krajowej oceny technicznej, nie później niż w dniu upływu ważności certyfikatu.