ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

 • administrowanie budynkami i pomieszczeniami IBDiM,
 • utrzymanie terenów wokół budynków IBDiM,
 • inwestycje i remonty,
 • gospodarka samochodowa i obsługa transportowa,
 • zaopatrzenie materiałowo-techniczne i gospodarczo-biurowe,
 • wysyłka korespondencji i paczek,
 • prowadzenie magazynu,
 • obsługa warsztatu samochodowego,
 • obsługa warsztatu mechaniczno - konserwacyjnego.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Dział zajmuje się prowadzeniem księgowości oraz rozliczeniami płacowymi i kasowymi dotyczącymi działalności Instytutu.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Dział Współpracy Międzynarodowej jest jednostką odpowiedzialną za zapewnienie kompleksowego wsparcia pracowników naukowych IBDiM w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Wśród głównych obszarów działalności należy wymienić:

 1. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wniosków na projekty realizowane ze środków oraz funduszy zagranicznych i krajowych.
 2. Przygotowanie wniosków od strony formalnej.
 3. Bieżąca informacja dla pracowników IBDiM o możliwościach uczestnictwa w projektach,
 4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla IBDiM o zasadach uczestnictwa w projektach międzynarodowych oraz krajowych.
 5. Prowadzenie ewidencji projektów realizowanych ze środków zagranicznych oraz krajowych funduszy uzupełniających.
 6. Administrowanie projektami, rozliczanie i sprawozdawczość - kontrola wykorzystywania dotacji i sporządzanie sprawozdań finansowych we współpracy z Działem Księgowości.
 7. Realizowanie współpracy Instytutu z międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami z branży drogowej i mostowej.
 8. Koordynacja udziału IBDiM w międzynarodowych projektach badawczych oraz sieciach naukowych.
 9. Wspomaganie Działu Promocji w prowadzeniu działalności promocyjnej.