PRACOWNIA INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ

Pracownia Inżynierii Geotechnicznej zajmuje się specjalnymi metodami wzmacniania i ulepszania właściwości podłoża oraz fundamentowania budowli. Prowadzone prace obejmują badania, próby terenowe, roboty doświadczalne oraz wdrożenia różnych technologii geotechnicznych, badania fundamentów i obiektów, ekspertyzy i unikatowe projekty, nadzory nad specjalistycznymi realizacjami.

W Pracowni są opracowywane oceny techniczne, specjalistyczne ekspertyzy i opinie techniczne, publikacje naukowe.