Pracownia Mostów

Zakres działalności:

 • Ekspertyzy i przeglądy specjalne obiektów mostowych

  • Ekspertyzy techniczne i przeglądy specjalne zawierają ocenę stanu technicznego oraz zaistniałych zdarzeń podczas budowy lub eksploatacji obiektów mostowych.
   Obejmują inwentaryzację uszkodzeń, badania materiałowe, analizy obliczeniowe oraz wnioski stanowiące podstawę do ustalenia dalszego postępowania z przedmiotem ekspertyzy.
   Posiadamy sprzęt, aparaturę, oprogramowanie oraz uprawniony personel, co zapewnia możliwość kompleksowego wykonywania ekspertyz technicznych.

 

 • Badania obiektów mostowych pod obciążeniem próbnym

  • Próbne obciążenia stanowią element badań odbiorczych drogowych i kolejowych obiektów mostowych. Mogą również być stosowane do oceny aktualnej nośności obiektów już eksploatowanych.
   Dysponujemy aparaturą i sprzętem umożliwiającym pomiar i rejestrację przemieszczeń, odkształceń oraz przyspieszeń konstrukcji.