STANOWISKO DO BADAŃ STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH „STEND”

Stanowisko do Badań Statycznych i Dynamicznych Elementów Konstrukcyjnych (mostowych) „STEND” stanowi zespół urządzeń pomiarowych wraz z niezbędnym zapleczem do kompleksowych badań całych przęseł mostowych oraz poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych w skali naturalnej pod dowolnie zasymulowanym obciążeniem statycznym i dynamicznym. Stanowisko przystosowane jest do przeprowadzania badań pod maksymalnym obciążeniem 16000 kN.

Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw (OBMBiK) IBDiM wraz ze Stanowiskiem do Badań Statycznych i Dynamicznych Elementów Konstrukcyjnych (mostowych) „STEND” powstał na początku lat dziewięćdziesiątych.

„STEND” tworzy fundament żelbetowy o długości 80,0 m i szerokości 12,0 m posiadający system odpowiednich kotew wraz z halą oraz stalową ramą stanowiącą konstrukcję oporową dla hydraulicznych urządzeń wymuszających obciążenia.

Stanowisko do Badań Statycznych i Dynamicznych Elementów Konstrukcyjnych (mostowych) „STEND” stanowi unikatowy zespół urządzeń pomiarowych wraz z niezbędnym zapleczem do kompleksowych badań całych przęseł mostowych oraz poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych w skali naturalnej pod dowolnie zasymulowanym obciążeniem statycznym i dynamicznym do maksymalnego obciążenia 16000 kN. Konstrukcja ramy badawczej, fundamentu żelbetowego oraz hali pozwala na badania w skali naturalnej obiektów mostowych/konstrukcji inżynierskich lub innych konstrukcji wielkogabarytowych o nieograniczonych długościach. Zestaw siłowników hydraulicznych wraz z zespołem urządzeń pomiarowych pozwala na badania poszczególnych wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych, np. obiektów mostowych w skali naturalnej pod dowolnie zasymulowanym obciążeniem statycznym i dynamicznym co pozwala na określenie i zweryfikowanie rzeczywistych parametrów wytrzymałościowych konstrukcji badawczej. Usytuowanie OBMBiK wraz ze „STEND-em” blisko ośrodków naukowych (m.in. Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska), ośrodków przemysłowych oraz bliskość granicy zachodniej i południowej Polski stwarza możliwości wykorzystania SPUB w ramach współpracy MŚP i międzynarodowej.