Pracownia Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zakres Działalności:

 • prace badawcze z zakresu bezpieczeństwa drogowego,

 • prace wdrożeniowo-innowacyjne z zakresu bezpieczeństwa drogowego,

 • opiniowanie nowych rozwiązań inżynieryjno-technicznych wpływających na poprawę bezpieczeństwa drogowego,

 • opiniowanie aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa drogowego,

 • polityka transportowa:

  • polityka transportowa krajowa i regionalna,

  • koordynacja miejskich polityk: transportu zrównoważonego i zagospodarowania przestrzennego,

  • zarządzanie mobilnością w miastach,

  • systemy transportowe w inteligentnym mieście (smart city),

  • redukcja emisji zanieczyszczeń lokalnych i gazów cieplarnianych w sektorze transportu,

  • autonomiczne systemy wsparcia transportu drogowego.