Laboratorium Testów Zderzeniowych

Laboratorium badawcze oznaczone numerem akredytacyjnym AB 1025 prowadzi badania zderzeniowe na poligonie badawczym w Inowrocławiu.

Poligon zlokalizowany jest na obszarze o powierzchni ponad 3 ha i wyposażony jest w:

  • tor najazdowy o długości 350 m,
  • układ do zdalnego rozpędzania pojazdów doświadczalnych,
  • infrastrukturę pomiarowo-badawczą (wewnętrzna sieć światłowodowa, system podtrzymywania energii zasilającej, system synchronizacji zdalnego uruchamiania aparatury pomiarowej),
  • stanowisko do rejestracji szybkozmiennych zjawisk fizycznych występujących podczas zderzenia pojazdu z badanymi obiektami,
  • system rejestracji przeciążeń (przyspieszenia / opóźnienia) działających na kierowcę w czasie zderzenia, w tym wykorzystanie urządzenia ATD
    (Antropomorphic Test Device)w postaci manekina Hybrid – III,
  • stanowisko do określania parametrów technicznych pojazdu badawczego, tj. masy własnej, położenia środka masy, wymiarów geometrycznych i odkształceń kabiny,
  • specjalizowane pomieszczenia laboratoryjno-techniczne.

Laboratorium badawcze posiada wyposażenie do pomiarów i badań, niezbędne do prowadzenia testów zderzeniowych. Podlega ono stałemu nadzorowi sprawdzeń i wzorcowań,
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z akredytacji laboratorium.

W ramach wyposażenia laboratorium dysponuje urządzeniami badawczymi oraz przyrządami pomiarowymi.

pol 1   pol 2   pol 3

 Laboratorium posiada akredytacje PCA Nr AB 1025