Zespół Certyfikacji Personelu

Zakres Działalności:

  • certyfikacja kompetencji personelu w specjalności Auditor bezpieczeństwa ruchu drogowego