Pracownia Telematyki

Zakres działalności:

  • standaryzacja w ITS,

  • architektura systemów ITS,

  • systemy łączności,

  • systemy nawigacji w transporcie,

  • systemy informacji przestrzennej i bazy danych,

  • edukacja dotycząca ITS

  • integracja systemów ITS,

  • teledetekcja drogowa.