Laboratorium Testów Zderzeniowych

Zakres Działalności:

  • standaryzacja pomiarów i obserwacji na sieci drogowych stacji meteorologicznych,

  • badania procesów fizycznych w przyziemnej warstwie atmosfery,

  • zagadnienia modelowania numerycznego w zakresie prognoz drogowych,

  • współpraca z placówkami badawczymi zajmującymi się klimatem Polski i obszarów przyległych oraz klimatologią stosowaną.