GEORADAR 3DR

System firmy 3D Radar AS jest przystosowany do georadarowych pomiarów drogowych i składa się z zespołu antenowego typu step frequency (z ang zmiennej częstotliwości) wyposażonego w 15 par anten nadawczo-odbiorczych, jednostki centralnej zarządzającej pracą anten i zbieraniem danych, dystansomierza, anteny odbierającej sygnał GPS i systemu zasilania. Georadar 3D należy do nowej generacji rozwiązań sprzętowych. W odróżnieniu od kategorii używanych powszechnie georadarów impulsowych jest on oparty na technice przestrajania krokowego. Umożliwia on jednoczesne zbieranie danych wzdłuż kilkunastu profili przy jednym przejeździe.

  

Niezwykle cenną własnością tego modelu jest możliwość synchronizacji przestrzennej wyników zbieranych w wielu przejazdach z decymetrową dokładnością za pomocą sygnału GPS. Zsynchronizowane wyniki pomiarów dają możliwość uzyskania przestrzennego (pseudo 3D) obrazu budowy ośrodka i mogą być dalej prezentowane za pomocą cięć pionowych i poziomych jak na rysunku poniżej.\