GEORADAR GSSI

Mobilny System Radarowy ROADSCAN 2 jest urządzeniem przeznaczonym do badań grubości i rodzaju warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych i podłoża gruntowego oraz do oceny stanu zbrojenia i betonu w płytach pomostów obiektów mostowych. Modułowa budowa systemu jak również „otwarte” pod względem konfiguracji oprogramowanie sterujące zwiększają zakres pomiarowy urządzenia. Zastosowane w tym urządzeniu rozwiązania technologiczne pozwalają również wykonywać bardziej zaawansowane pomiary parametrów takich jak wilgotność konstrukcji nawierzchni, poziom zwierciadła wody gruntowej, głębokość przemarzania, lokalizacja pustek w nawierzchniach betonowych, lokalizacja przewodów czy stan skorodowania zbrojenia.
Urządzenie składa się z następujących elementów:

• zespołu zasilania, sterowania, zapisu i przetwarzania danych:

jednostka centralna SIR-20 wraz z komputerem Panasonic

• anten GSSI o częstotliwości:

  • 2,2 GHz (głębokość penetracji ok. 300 mm, minimalna grubość zmierzonej warstwy 20 – 30 mm),
  • 1,0 GHz (głębokość penetracji ok. 700 mm, minimalna grubość zmierzonej warstwy 70 – 80 mm),
  • 400 GHz (głębokość penetracji ok. 3000 mm, minimalna grubość zmierzonej warstwy 200 mm)
  • 260 MHz (głębokość penetracji ok. 5000 mm, minimalna grubość zmierzonej warstwy 600 mm)

• czujnik pomiaru odległości.

Wymienione powyżej elementy zainstalowane są na specjalnie przygotowanym samochodzie pomiarowym, dzięki czemu pomiar wszystkimi antenami jak i wybranymi zestawami anten można prowadzić w ruchu.

Dodatkowym elementem wyposażenia jest wózek pomiarowy, który jest stosowany do pomiarów geotechnicznych, szczególnie w miejscach trudno dostępnych dla samochodu pomiarowego.


Istotną częścią systemu pomiarowego jest wysokiej klasy oprogramowanie wspomagające proces interpretacji danych. Do wizualizacji i przetwarzania danych stosowane są między innymi programy RADAN, Road Doctor 3D oraz GPRSLICE. W zależności od celu prowadzonych pomiarów operator może wybrać to oprogramowanie, które podniesie efektywność procesu interpretacyjnego. Poniżej przykład interfejsu użytkownika w programie Road Doctor 3D.

Zalety georadaru wykorzystywane są przez wiele agencji zajmujących się zarządzaniem sieciami drogowymi. Do najczęstszych aplikacji techniki radarowej należą pomiar grubości warstw, ocena pustek, lokalizacja obiektów w gruncie oraz bardziej skomplikowane, stosowane jako badania uzupełniające takie jak ocena rozwarstwień, pęknięć, ocena ubytków lepiszcza lub wymycia w pobliżu przyczółków mostów i wiaduktów. Podstawowe możliwości pomiarowe systemów radarowych przedstawiono w tabeli.

Tabela 1 Wybrane cechy konstrukcji, które mogą być zmierzone z wystarczającą dokładnością przez zastosowanie różnych typów radarów

wybrane cechy

prędkość pomiaru

charakterystyka radaru

niska

<20 km/h

wysoka

>50 km/h

400-500 MHz gp*

1 GHz h*

2,0 – 2,5 GHz h*

zmiana konstrukcji

tak

tak

tak

jedynie do głębokości ok. 600 mm

jedynie do głębokości ok. 400 mm

minimalna grubość zmierzonej warstwy

tak

tak

100 mm

(200 mm dla warstwy wierzchniej)

50 mm dla wszystkich warstw

25 mm dla wszystkich warstw

pustki pod niezbrojonymi płytami betonowymi

tak

tak **

tylko jeżeli głębokość pustki jest znaczna

tak

bez możliwości oceny ilościowej

nie stwierdzono

wilgotność podbudowy pomocniczej

tak

tak

tak

nie stwierdzono

zbyt mała głębokość penetracji

*) antena typu gp (ground coupled) umieszczana jest bezpośrednio na powierzchni badanej konstrukcji, natomiast antena typu h (horn) ok. 45-50 cm nad badaną konstrukcją,

**) jeżeli wielkość pustki większa niż częstotliwość pomiaru