Pracownia Diagnostyki i Napraw Mostów

Zakres Działalności:

 • doradztwo techniczne w zakresie projektowania, budowy i technologii obiektów inżynierskich i inżynieryjnych,w tym i ich wyposażenia
 • przeglądy szczegółowe i inspekcje obiektów inżynierskich, ekspertyzy i opinie techniczne, oceny stanu technicznego obiektów inżynierskich i inżynieryjnych
 • ocena awarii/uszkodzeń konstrukcji wraz z kompleksowym opracowaniem przyczyn i naprawy
 • ocena właściwości użytkowych wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie mostowym w procesie wydania krajowych i europejskich ocen technicznych
 • opracowywanie/doradztwo techniczne i weryfikacja w zakresie wszystkich opracowań w procesie projektowania i wykonywania obiektów inżynierskich, wykonywanie nadzoru autorskiego/naukowego
 • monitoring stanu i uszkodzeń konstrukcji (projekty i realizacje w terenie)
 • analizy i oceny stanu nośności, analizy i weryfikacja obliczeń statyczno – wytrzymałościowych
 • udział w krajowych i międzynarodowych programach oraz projektach badawczych i naukowych w zakresie budownictwa mostowego
 • realizacja i ocena badań polowych i laboratoryjnych materiałów konstrukcyjnych, do naprawy i ochrony betonu, izolacyjnych, oraz elementów wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich
 • nadzory nad budową, wymianą i montażem elementów ekranów przeciwdźwiękowych
 • ocena i weryfikacja zagadnień technicznych w zakresie wyposażenia obiektów inżynierskich
 • specjalistyczna ocena i badania wyrobów budowlanych w zakresie budownictwa komunikacyjnego
 • realizacja prac na rzecz wykonawców, producentów, urzędów administracji rządowej i samorządowej
 • opracowywanie wytycznych, wymagań i standardów krajowych drogowych i kolejowych, wymagań w zakresie zagadnień konstrukcji i materiałów wykorzystywanych w mostownictwie

 

 Pracownia prowadzi Laboratorium akredytowane (AB 580)