Instytut Badawczy Dróg i Mostów poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty inżynieryjno – technicznego w Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych w Zakładzie Mostów.

 

Szczegóły ogłoszenia w załączniku