Polityka Prywatności Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Operatorem Serwisu www.ibdim.edu.pl jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów z siedzibą w Warszawie przy ul. Instytutowej 1.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez IBDiM (operator hostingu prowadzi swoją stronę pod adresem www.ibdim.edu.pl Operatorem jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów z siedzibą w Warszawie przy ul. Instytutowej 1).

3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.

 


II. INFORMACJE W FORMULARZACH.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie  to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu.

7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

III. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

 


1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


IV. LOGI SERWERA.

 


1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 


V. UDOSTĘPNIENIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH.

 


1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.


VI. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

 


1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer
b. Microsoft Edge
c. Google Chrome
d. Safari
e. Mozilla Firefox
f.  Opera

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” – Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez IBDiM, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z wyznaczonym w IBDiM inspektorem ochrony danych osobowych pod numerem telefonu: 795-410-469, mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną pod adresem Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.I. Wskazanie administratora


Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów z siedzibą w Warszawie przy ul. Instytutowej 1 (03-302) wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000158240, nr NIP 525-000-76-61, nr REGON 000127686 (dalej „IBDiM”) i można się z nim skontaktować pisemnie na adres wskazany powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu (22) 814-50-25.


II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:


1. IBDiM przetwarza Państwa dane osobowe w celach:

a)    świadczenia usług wynikających z zawartych umów, tzn. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie konieczne z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów IBDiM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celach:

a) marketingu produktów i usług IBDiM;
b) badania satysfakcji ze współpracy z IBDiM oraz satysfakcji z produktów lub usług;
c) badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi;
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z umową, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej;
e) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną.

3. W innych przypadkach, Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


III. Obowiązek podania danych osobowych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy wskazanej w pkt II ust. 1 lit. a, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów IBDiM.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.


IV. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) upoważnionym na podstawie przepisów prawa organom władzy publicznej (np. sądy, organy państwowe, PCA);
b) nabywcom wierzytelności;
c) świadczącym usługi:
- z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;
- drukarskie i archiwizacyjne;
- informatyczne i nowych technologii;
- obsługi telefonicznej lub elektronicznej;
- płatnicze;
- doradcze;
- księgowo-finansowe lub podatkowe;
- audytorskie i kontrolne;
- prawne i windykacyjne;
- marketingowe, komunikacyjne i analityczne;
d) firmy, z którymi współpracuje IBDiM łącząc oferowane usługi lub produkty.

 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów tj. w zakresie realizacji zawartej przez Państwa z IBDiM umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez IBDiM uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody. Państwa dane osobowe przetwarzane będą również w celu:

a) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. VII ust. 6.;
b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, to jest do chwili, w której występuje uzasadniony interes IBDiM w przetwarzaniu danych osobowych w tym celu albo do momentu wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. VII ust. 6.;
c) badania satysfakcji ze współpracy z IBDiM oraz satysfakcji z produktów lub usług – do 1 miesiąca od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy jako czasu, w którym występuje uzasadniony interes IBDiM w przetwarzaniu danych osobowych w tym celu albo do momentu wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. VII ust. 6.;
d) badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy jako czasu, w którym występuje uzasadniony interes IBDiM w przetwarzaniu danych osobowych w tym celu albo do momentu wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. VII ust. 6;
e) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych – przez okres wynikający z odpowiednich przepisów.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji


Pod pojęciem profilowania należy rozumieć dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

IBDiM nie zamierza profilować Państwa ani podejmować w stosunku do Państwa zautomatyzowanych decyzji.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą


IBDiM pragnie zapewnić Państwa, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez IBDiM przysługuje szereg praw wynikających z RODO:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy, (I) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (II) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, (III) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (IV) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (V) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (I) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (II) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (III) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (IV) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (I) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (II) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy (I) zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, oraz (II) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu IBDiM, o którym mowa w pkt. II ust. 2.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych


W zakresie, w jakim udzieliła Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IBDiM Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

 

APLIKATOR MIKROFALOWY

Celem projektu NGAM2, koordynowanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM), było opracowanie modelu badawczego urządzenia do termicznego spajania nawierzchni bitumicznych. Urządzenie wykorzystuje zjawisko grzania pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Pierwszym celem działania urządzenia jest spajanie szwów i połączeń technologicznych występujących w asfaltowych nawierzchniach drogowych, na styku sąsiadujących pasów warstw układanych w niezależnych operacjach technologicznych. Drugim przeznaczeniem urządzenia będzie spajanie pęknięć w już istniejących, wyeksploatowanych nawierzchniach drogowych.

Innowacją w ramach projektu jest zastosowanie niejonizującego promieniowania mikrofalowego w nielicencjonowanym paśmie 2400-2500 MHz, jako skutecznej metody szybkiego nagrzewania szczelin technologicznych w nawierzchniach bitumicznych. Przedmiotem projektu jest rozwiązanie istotnych problemów technologicznych skutecznego łączenia nawierzchni asfaltowych, co znacząco wpłynie na trwałość nawierzchni drogowej.

Praca przedstawia alternatywne podejście do wyeliminowania wzdłużnych i poprzecznych nieciągłości powstających w nawierzchniach bitumicznych, przy standardowym układaniu nawierzchni. Typowe podejście dogrzewania krawędzi przy użyciu nagrzewnicy gazowej ma charakter powierzchniowy i prowadzi do osłabienia trwałości lepiszcza asfaltowego podczas przegrzewania. Osłabienie to nie występuje w przypadku spajania mikrofalowego, które oddziałuje w całej objętości nagrzewanego materiału.

GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW

Zapraszamy na XXI Seminarium - GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW

„WZMACNIANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTOWANIE 2023”

koparka partner

 

Seminarium odbędzie się 2 marca 2023 r. o godz. 10:15. Miejscem obrad jest Sala „A” (III p.), w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

Celem Seminarium jest popularyzacja wiedzy o projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji geotechnicznych. Szczególna uwaga będzie poświęcona kolumnom wzmacniającym podłoże. Tematyka seminarium skierowana jest do projektantów, wykonawców i inwestorów oraz pracowników administracji, związanych z procesem decyzyjnym dotyczącym specjalistycznych robót fundamentowych. W referatach będą przedstawione praktyczne przykłady dotyczące projektowania, wykonawstwa i kontroli robót oraz przykłady awarii i wynikające z nich wnioski.

Program seminarium:

• Bolesław Kłosiński, Piotr Rychlewski – Zamiast bukietu kwiatów
• Michał Topolnicki – Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi
• Jakub Saloni, Monika Ura - Kolumny sztywne w gruntach o niskich parametrach wytrzymałościowych
• Łukasz Morawski - Wytrzymałość cementogruntu na ścinanie w świetle badań laboratoryjnych
• Wojciech Szwejkowski - XX-lecie PZWFS
• Krzysztof Traczyński – Badania geotechniczne
• Jacek Nawracała, Paweł Łęcki - Ocena wyników obliczeń przemieszczeń MES zweryfikowanych metodą obserwacyjną
• Adam Rosołek - Iniekcje niskociśnieniowe manszetowe oraz iniekcje wysokociśnieniowe jet grouting jako wzmocnienie podłoża w celu naprawy posadowienia istniejącego zbiornika kwasu azotowego o pojemności ok. 4800 m3.
• Łukasz Chodakowski - Realizacja wyjść ewakuacyjnych w tunelu TBM pod Świną
• Piotr Rychlewski - Fundamenty farm wiatrowych na morzu

Seminarium jest kontynuacją dotychczas organizowanych spotkań prezentujących praktyczne aspekty różnych zagadnień fundamentowania, wzmacniania podłoża i głębokich wykopów:

 1. „Głębokie wykopy na terenach wielkomiejskich”, 19 listopada 2002 r.
 2. „Wykopy i nasypy na trasach komunikacyjnych”, 3 kwietnia 2003 r.
 3. „Fundamenty palowe i specjalne”, 2 marca 2004 r.
 4. „Wzmacnianie podłoża gruntowego i fundamentów budowli”, 15 listopada 2007 r.
 5. „Głębokie posadowienia budynków wysokich”, 23 czerwca 2008 r.
 6. „Fundamenty palowe 2009”, 22 kwietnia 2009 r. (II edycja 6 października 2009 r.)
 7. „Skarpy drogowe”, 3 marca 2010 r.
 8. „Ściany szczelinowe”, 22 kwietnia 2010 r.
 9. „Konstrukcje stalowe w geotechnice”, 18 listopada 2010 r.
 10. „Wzmacnianie podłoża i fundamentów”, 31 marca 2011 r.
 11. „Fundamenty palowe 2012”, 1 marca 2012 r.
 12. „Głębokie wykopy 2013”, 21 marca 2013 r.
 13. „Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2014”, 6 marca 2014 r.
 14. „Fundamenty palowe 2015”, 5 marca 2015 r.
 15. „Głębokie wykopy 2016”, 3 marca 2016 r.
 16. „Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2017”, 2 marca 2017 r.
 17. „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2018”, 1 marca 2018 r.
 18. „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2019”, 7 marca 2019 r.
 19. „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2020”, 5 marca 2020 r.
 20. „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2021”, 9 września 2021 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenia udziału w seminarium na załączonych kartach uczestnictwa prosimy przesłać do dnia

21 lutego 2023 na adres komitetu organizacyjnego.

Koszt uczestnictwa wynosi: 676,50 zł z VAT (550 zł netto) (dla członków Izby Inżynierów Budownictwa 615,0 zł z VAT, 500 zł netto) od osoby i obejmuje udział w obradach seminarium oraz niewielki poczęstunek.

Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość   na   seminarium   otrzymania   materiałów z poprzednich seminariów: Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2020, Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2019, Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2017, Głębokie wykopy 2016, Fundamenty palowe 2015, Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2014, Konstrukcje siatkowe w drogownictwie i geotechnice, Głębokie wykopy 2013, Konstrukcje stalowe w geotechnice.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów i nie pokrywają kosztów dojazdu. Wpłat należy dokonywać do 21 lutego 2023 na konto IBDiM

43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem: "Wzmacnianie 2023 – nazwisko(a) uczestnika(ków)”. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie opłata nie będzie zwracana.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

 

anty info n informacje kor rodo kor

 

 Patronat medialny:

 GDMT cmyk  InzBud logo czarne  inzyniera cmyk
logo mos autostrady logo Drogowo mostowy logo ok
logo BI logo nbi MB

 

 

Kurs STAL 3/2022

Instytut Badawczy Dróg i Mostów serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs 3 stopnia pt.: "Projektowanie i nadzór nad wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych".

STAL 3/2022

Kurs odbędzie się w dniach:

24 - 28 października 2022 r.

Więcej informacji – w broszurze informacyjnej i karcie zgłoszeniowej.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z Panią Urszulą Paszek
tel.600-457-498
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

anty info n informacje kor rodo kor

 

HARMONOGRAM KURSÓW NA ROK 2022

 • BETON 2/2022                  21-25 listopada 2022

 • CERTYFIKAT/2022                7-9 listopada 2022

HARMONOGRAM KURSÓW NA ROK 2023

 • STAL 1/2023                     23-27 stycznia 2023

 • BETON 1/2023                      13-17 lutego 2023

 • STAL 2/2023         27 marca – 01 kwietnia 2023

 • CERTYFIKAT/2023                  22-25 maja 2023

 • STAL 3/2023                09-13 października 2023

 • BETON 2/2023                   20-24 listopada 2023

 

 

 rodo