IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Diodowe Znaki Drogowe - DZD PDF Drukuj

Diodowe Znaki Drogowe - DZD


Projekt i wdrożenie nowej generacji znaków drogowych o zmiennej treści, realizowane w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Technologiczna I"

Projekt realizowany przez konsorcjum:
1. Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) – lider konsorcjum,
2. Czmuda SA,
3. Instytut Optyki Stosowanej (INOS).

Projekt ten, bazując na uprzednio prowadzonych pracach badawczych zakłada zaprojektowanie i wprowadzenie na rynek nowej generacji elektronicznie sterowanych znaków i tablic informacyjnych o zmiennej treści (VMS - Variable Message Signs).

Znaki drogowe o zmiennej treści (VMS - Variable Message Signs) są to znaki, w których w zależności od bieżących potrzeb wyświetlane są informacje o treści programowanej przez służby techniczne zarządzające drogą. Zarówno tryb pracy automatyczny jak i manualny, umożliwiają kontrolę prezentowanych treści z poziomu centrum dyspozycyjnego i pozwalają regulować płynność ruchu poprzez np. dynamiczne dostosowanie obowiązujących ograniczeń prędkości do aktualnych warunków panujących na drodze. Często znaki te powiązane są z ustawionymi na danym obszarze stacjami meteorologicznymi.

Tablice VMS ułatwią również służbom obsługującym dany odcinek organizowanie ruchu w przypadku robót drogowych lub wypadku, bez potrzeby ustawiania na kilka godzin znaków konwencjonalnych.

Projekt ma charakter innowacyjny, zarówno w dziedzinie optyki jak i technik informatycznych, a mianowicie dotyczy to:
  • nowego źródła światła dla znaków zmiennej treści,
  • nowatorskiego i zaawansowanego technologicznie elektronicznego układu sterującego.
Stworzenie znaków zmiennej treści w technologii LED wyposażonych w samodzielne układy optyczne dla każdego źródła światła jest technologią przyszłości. Umożliwia obniżenie kosztów produkcji, podniesienie żywotności, a także wzrost sprawności działania znaków zmiennej treści.

Zastosowanie znaków zmiennej treści ma szczególne znaczenie dla kierowców zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i na autostradach, ponieważ w przypadku większych prędkości czas reakcji kierującego jest ulega znacznemu skróceniu.

Prawidłowe oznakowanie, czyli dobrze widoczne - niezależnie od warunków pogodowych - znaki drogowe, to jeden z ważnych elementów wpływających na bezpieczeństwo na drogach.

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2009 jako projekt rozwojowy.
Zakończenie projektu
Konsorcjum w składzie :
•    Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) – lider konsorcjum,
•    Czmuda SA,
•    Instytut Optyki Stosowanej (INOS)
zrealizowało projekt "Projekt i wdrożenie nowej generacji znaków drogowych o zmiennej treści" o numerze 14028, będący wynikiem przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Technologiczna I”. Wynikiem projektu jest diodowy znak drogowy wykonany z wykorzystaniem nowatorskich technologii, opracowanych w ramach realizacji programu m.in.:
- nowego źródła światła dla znaków o zmiennej treści,
- nowatorskiego i zaawansowanego technologicznie elektronicznego układu sterującego.
Zastosowany układ optyczny zgłoszony został do ochrony patentowej.
Diodowe znaki drogowe są to urządzenia, które mogą być wykorzystane do:
-    sterowania i zarządzania ruchem (tzw.  utrzymanie strumienia ruchu),
-    kierowania na trasy alternatywne w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego (np. wypadek),
-    informowania o aktualnych warunkach ruchowych,
-    informowania o warunkach atmosferycznych otrzymywanych z drogowych stacji meteorologicznych,
-    ograniczania prędkości na poszczególnych pasach ruchu,
-    wyświetlania informacji dla branży turystycznej i reklamowej (tablica o zmiennej treści ).
Diodowe znaki drogowe posiadają wszystkie funkcjonalności charakterystyczne dla znaków o zmiennej treści tj.:
-    umożliwiają wyświetlanie podstawowych kolorów potrzebnych w drogownictwie tj. czerwony, biały, niebieski i zielony, mogą również wykorzystywać wyświetlanie pełnej palety kolorów poprzez wykorzystanie technologii RGB (mieszanie kolorów),
-    umożliwiają wyświetlanie predefiniowanych symboli graficznych przygotowanych w formie bitmapy np.: znaki drogowe, piktogramy używane na znakach drogowych,
-    dowolnych treści alfanumerycznych programowanych zdalnie przez użytkownika.
Bardzo ważnym elementem w budowie znaku jest w separujący układ optyczny, kształtujący wiązkę światła oraz zapobiegający powstawaniu efektu fantomowego (obrazu pozornego) oraz w dużym stopniu ogranicza odbicia światła słonecznego. Wyświetlane komunikaty są doskonale czytelne dla uczestników ruchu drogowego nawet w przypadku silnego oświetlenia znaku światłem słonecznym. Zastosowanie separującego układu optycznego zabezpiecza również diody przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych co zwiększa żywotność diod.
Modułowa budowa znaku umożliwia wyświetlanie dowolnych znaków alfanumerycznych występujących nawet w egzotycznych alfabetach (brak wyróżnionych wierszy czy kolumn). Umożliwia również składanie tablic dokładnie odpowiadających oczekiwaniom klienta, poczynając od tablic wyświetlających pojedyncze znaki drogowe z każdej grupy wielkości, po wielkoformatowe tablice umieszczane nad drogami o wielu pasach ruchu.