Georadary GSSI i 3DR

Mobilne systemy GPR pozwalają na szczegółową ocenę badanej konstrukcji zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Dzięki zastosowaniu georadaru można oprócz pomiaru grubości warstw dokonać też bardziej zaawansowanych zadań, jak identyfikacja zawilgocenia konstrukcji nawierzchni, charakteryzacja typu i stanu połączeń międzywarstwowych, identyfikacja i badanie spękań, ocena podatności elektrycznej warstw, identyfikacja poziomu zwierciadła wody gruntowej i poziomu przemarzania, lokalizacja pustek w nawierzchniach betonowych, lokalizacja przewodów i przepustów, czy ocena stopnia skorodowania zbrojenia.
Technika pomiarowa GPR wykorzystuje zasady propagacji fal elektromagnetycznych. Gdy fala elektromagnetyczna przenika granicę dwóch warstw o różnych właściwościach dielektrycznych, część z niej odbija się, reszta zaś przechodzi do następnej warstwy ulega także refrakcji. Zjawisko odbicia jest podstawą najbardziej rozpowszechnionej metody pomiarowej GPR zwanej refleksyjną. Metody refrakcyjne, nastawione na pomiar czasu przejścia fali przez ośrodek i szacowanie prędkości fali tą drogą, są stosowane zdecydowanie rzadziej, gdyż wiążą się z potrzebą umieszczania anten wewnątrz ośrodka lub stosowania zestawów anten z rozstawem pomiędzy nimi.