geotechnika - mobilne laboratorium

GEOTECHNIKA geotechniczne geotechnice

Zakres działalności w dziedzinie geotechniki:

  • prace badawcze i wdrożeniowe, doradztwo naukowe w dziedzinie geotechniki drogowej, kolejowej i mostowej, fundamentowania, inżynierii środowiskowej,
  • prace normalizacyjne i certyfikacja nowych materiałów i wyrobów.

GEOTECHNIKA - mobilne laboratorium geotchniczne

   

Zakład Geotechniki i Fundamentowania dysponuje wyposażeniem laboratoryjnym do badań
gruntów naturalnych i antropogenicznych oraz sprzętem do badań terenowych gruntów i fundamentów.

geotechnika

Zespół specjalistów jest przygotowany do wykonywania prac dotyczących:

  • oceny jakości materiałów (gruntów, kruszyw, geosyntetyków) i kontroli wykonania robót ziemnych oraz podbudów drogowych i podtorza kolejowego,

  • rozpoznania i ustalania przydatności nowych materiałów i odpadów przemysłowych oraz metod ich ulepszania,

  • stosowania specjalnych metod fundamentowania i wzmacniania podłoża,

  • doradztwa technicznego, ekspertyz, specjalistycznego nadzoru, wzorcowych projektów i innych usług dotyczących robót drogowych i fundamentowych w trudnych warunkach geotechnicznych i terenowych.

 

Geotechnika – gałąź inżynierii ściśle związana z inżynierią lądową. Jest to nauka zajmująca się właściwościami gruntu pod kątem projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Jest to nauka interdyscyplinarna, wykorzystująca gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie, geologię – w szczególności inżynierską, chemię, fizykę, mechanikę budowli, reologię etc.

Badania i wdrożenia, doradztwo naukowe w: geotechnice drogowej, kolejowej i mostowej, fundamentowaniu, inżynierii środowiskowej.

ZAKŁAD GEOTECHNIKI I FUNDAMENTOWANIA

geotechnika, badania gruntów, badania terenowe gruntów, doradztwo technicznege, ekspertyzy, specjalistyczny nadzór, wzmacniania podłoża, oceny jakości materiałów, prace normalizacyjne, certyfikacja nowych materiałów i wyrobów,