ZMIANY W WYMAGANIACH CERTYFIKACYJNYCH - SYSTEMY OGRANICZAJĄCE DROGĘ

Instytut Badawczy Dróg i Mostów informuje o zmianach wymagań certyfikacyjnych związanych z aktualizacją normy PN-EN 1317-5+A2:2012 Systemy ograniczające drogę - Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd.

Zmienione wymagania certyfikacyjne wchodzą w życie 20 września 2012 r. Zapraszamy do kontaktu z Działem Certyfikacji Wyrobów w sprawie szczegółowych informacji.