Zakres działalności - Filia Kielce:

  • ekspertyzy, przeglądy specjalne i badania obiektów mostowych,

  • nadzory, projekty oraz opiniowanie i doradztwo techniczne w zakresie produkcji elementów prefabrykowanych oraz budowy obiektów mostowych,

  • badania laboratoryjne materiałów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektów mostowych,

  • kalibracje naciągarek i siłowników hydraulicznych.