SYSTEM POMIAROWY DO IDENTYFIKACJI USZKODZEŃ MFV

Wielofunkcyjny pojazd MFV zbudowany jest w oparciu o trzy podsystemy pomiarowe: HDI, ROW i RSP-III, zarządzane wspólną jednostka sterującą. Pojazd umożliwia jednoczesne zbieranie danych o równości podłużnej drogi, zdjęć powierzchni nawierzchni oraz otoczenia badanej drogi.

MFV rys 1
MFV rys 2
MFV rys 3
System obrazowania w wysokiej rozdzielczości HDI (High Definition Imaging) służy do rejestrowania obrazów powierzchni nawierzchni w celu identyfikacji jej uszkodzeń. Urządzenie umożliwia zbieranie danych w postaci zdjęć nawierzchni o rozdzielczości 1x1 mm na szerokości niemal 4 m i z prędkością pomiarową do 100 km/h. Unikatowe rozwiązanie konstrukcyjne sprawia, że spękania konstrukcji widoczne są każdych warunkach oświetleniowych zarówno w kierunku poprzecznym jak i podłużnym. Zasada działania systemu opiera się na zastosowaniu dwóch par urządzeń: liniowego lasera oświetlającego (Rysunek – kolor czerwony) oraz kamery szczelinowej (Rysunek – kolor niebieski). Podczas pomiaru urządzenie skanuje nawierzchnię co 1 mm, a wynikiem końcowym jest para zdjęć lewe i prawe o zadanej długości np. 2m.

MFV rys 4

MFV rys 4

MFV rys 5
System Right of Way (ROW) jest uzupełnieniem systemu HDI i służy do rejestrowania zdjęć nawierzchni i pasa drogowego. Głównym elementem systemu są trzy kamery umieszczone przy przedniej szybie pojazdu oraz jedna kamera, umieszczona z tyłu pojazdu, z których obraz przekazywany jest bezpośrednio do centralnej jednostki sterującej a tam kojarzony z odpowiednimi plikami pomiarowymi. Dzięki zarejestrowanym zdjęciom możliwe jest łatwe lokalizowanie uszkodzeń nawierzchni i powiązanie ich np. z istniejąca infrastrukturą drogową.
System pomiaru równości podłużnej RSP (Road Surface Profiler) składa się z belki pomiarowej, jednostki sterującej oraz komputera PC wspólnego dla wszystkich systemów pomiarowych. W belce zamontowane są czujnik laserowy i akcelerometr. Zasada badania profilu podłużnego polega na pomiarze odległości pomiędzy samochodem a nawierzchnią przy użyciu czujnika laserowego z jednoczesną korekcją wychyleń pojazdu rejestrowaną przez akcelerometr. Otrzymany z pomiarów profil podłużny nawierzchni jest elementarną cechą nawierzchni, która służy do wyznaczania takich parametrów stanu jak np. międzynarodowy wskaźnik równości IRI (International Roughness Index).MFV rys 6