Zakład Mostów obejmuje zakresem swojego działania wszystkie etapy budowania i użytkowania obiektów mostowych (mostów, wiaduktów, estakad), przejść dla zwierząt, tuneli i przepustów; od projektowania konstrukcji i technologii ich wykonania oraz nadzoru nad ich realizacją, przez przeglądy szczegółowe, ekspertyzy oraz oceny stanu technicznego określające warunki bezpiecznej eksploatacji obiektów po nadzory nad remontami tych obiektów.

W Zakładzie Mostów są prowadzone badania materiałów konstrukcyjnych, izolacyjnych i naprawczych oraz elementów wyposażenia dróg i drogowych obiektów inżynierskich wykonanych ze stali oraz betonu.

Zakład Mostów prowadzi badania polowe, w tym: próbne obciążenia obiektów mostowych oraz monitoring konstrukcji pod obciążeniem eksploatacyjnym.

W Zakładzie Mostów opracowywane są projekty przepisów techniczno-prawnych odnośnie do drogownictwa i mostownictwa, w tym wytyczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury.

 

W skład Zakładu wchodzą:

 

BADANIA TYPU

diagnostyka mostów, badanie mostów, badania mostów, badanie ekranów przeciwdźwiękowych, badanie ekranów akustycznych, ekspertyzy mostów drogowych, ekspertyzy mostów kolejowych, badanie mostów drogowych , badanie mostów kolejowych, badanie łożysk mostowych, adanie odwodnień mostów