INNE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

INNE MATERIAlY I WYROBY BUDOWLANE

 • geosyntetyki (siatki szklane, szklano-węglowe, stalowe i inne),

 • asfaltowo-kauczukowe taśmy dylatacyjne, kity, zalewy drogowe na zimno i na gorąco,

 • dodatki: środki adhezyjne, dodatki WMA (na ciepło), środki odświeżające (typu rejuvenator),

 • włókna celulozowe, polimerowe, granulaty gumowe i gumowo-asfaltowe,

 • środki gruntujące do betonu,

 • papy izolacyjne, masy dylatacyjne,

 • materiały odpadowe i ich wykorzystanie w budownictwie drogowym (recykling),

 • kruszywa i wypełniacze mineralne (w ograniczonym zakresie),

 • materiały o zastosowaniu inżynierskim (elastomery, guma) – badania właściwości reologicznych.

METODY BADAŃ I BADANIA TYPU

 1. Roztwory asfaltowe i gruntujące
  • zawartość wody wg PN-EN ISO 9029
  • lepkość / czas wypływu wg PN EN ISO 2431

 2. Asfaltowo-kauczukowe taśmy dylatacyjne i zalewy na gorąco:
  • pełen zakres badań według KOT, WT-2, ZTV-Fug StB, PN-EN 13880-x, SNV 671920, DIN 52123

 3. Zalewy drogowe na zimno
  • badania według norm serii PN-EN 14187

 4. Kruszywa mineralne i wypełniacze mineralne
  • podstawowy zakres wg PN-EN 13043

 5. Geosyntetyki
  • wytrzymałość na rozciąganie
  • masa powierzchniowa
  • trwałość (starzenie UV)

 6. Środki adhezyjne i emulgatory
  • przyczepność asfaltów do kruszyw wg PN-B-06714/22 i PN-EN 12697-11 (A)
  • termostabilność
  • odporność na działanie wody wg PN-EN 12697-12

 7. Prefabrykaty betonowe
  • wskaźnik szorstkości, odporność na poślizg – pomiar wahadłem
  • głębokość makrotekstury wg PN-EN 13036-1

 8. Badania reologiczne ciał stałych w reometrze DMA w zakresie temperatury od -100 do 600 stopni Celsjusza (guma, elastomery itp.)

 

 

INNE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE - IBDiM zajmuje się badaniem geosymtetyków, taśm dylatacyjnych, wykorzystaniem materiałów odpadowychbadania typu, geosyntetyki, asfaltowo-kauczukowe taśmy dylatacyjne, włókna celulozowe, polimerowe, granulaty gumowe i gumowo-asfaltowe, papy izolacyjne, masy dylatacyjne, materiały odpadowe, wykorzystanie materiałów z recyklingu,
*
zawartość wody, lepkość, badania według norm serii PN-EN 14187, kruszywa mineralne i wypełniacze mineralne, geosyntetyki, wytrzymałość na rozciąganie, masa powierzchniowa, trwałość (starzenie UV), środki adhezyjne i emulgatory, przyczepność asfaltów do kruszyw, termostabilność, odporność na działanie wody wg PN-EN 12697-12, prefabrykaty betonowe, wskaźnik szorstkości, odporność na poślizg – pomiar wahadłem, głębokość makrotekstury