IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST TU 1208 PDF Print

There are no translations available.


Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar / Zastosowania georadaru w inżynierii cywilnej


Celem akcji jest szeroko pojęta wymiana myśli naukowo-technicznej i integracja wysiłków badawczych w zakresie techniki georadarowej, zaczynając od zagadnień projektowania sprzętu pomiarowego, poprzez metodologię prowadzenia pomiarów i przetwarzania danych, aż po techniki ich interpretacji i modelowania.

Obszarem zainteresowań metody georadarowej są przede wszystkim obiekty inżynierskie i płytkie struktury geologiczne. Dlatego aktywność akcji koncentruje się na zagadnieniach dotyczących: bezinwazyjnej diagnostyki konstrukcji drogowych i mostowych, tuneli, budynków, obiektów historycznych, stanowisk archeologicznych, wykrywania pustek i zawilgoceń, lokalizowania obiektów infrastrukturalnych, badania elektromagnetycznych własności materiałów konstrukcyjnych i gruntu, wiązania metody georadarowej z innymi nieniszczącymi technikami pomiarowymi oraz zastosowań georadaru w ratownictwie medycznym.

Ze strony polskiej do akcji przyłączył się Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Świętokrzyska oraz Akademia Górniczo Hutnicza.


www.GPRadar.eu


Więcej informacji: dr Lech Krysiński, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 39 00 208