IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Zespół zabezpieczeń antykorozyjnych mostów - zakres działalności PDF Drukuj

Zakres Działalności:

Zespół zabezpieczeń antykorozyjnych mostów wykonuje badania:

 • badanie grubości powłok malarskich i metalowych metodą nieniszczącą w tym badania terenowe
 • badanie odporności powłok na obojętną mgłę solną (Test NSS);
 • Odporność na ciągłą kondensację wilgoci
 • badanie przyczepności powłok metodą odrywania w tym badania terenowe,
 • badanie przyczepności powłok metodą siatki nacięć w tym badanie terenowe
 • Ocena stopnia zardzewienia powłok malarskich;
 • Ocena stopnia spęcherzenia powłok malarskich;
 • Ocena stopnia spękania powłok malarskich
 • Ocena stopnia złuszczenia
 • Badanie połysku powłok
 • Ocena stopnia odwarstwienia i skorodowania wokół rysy lub innego sztucznego uszkodzenia.

Zespół prowadzi również inne badania nieakredytowane.